Vejledning & Test

Hvad kan Frede Damgaard tilbyde?

Sundhed er individuel
En diagnose/ et syndrom/ en ubalance, en lidelse – er en tilstand af en individuel dysfunktion i kroppen, som derfor, terapeutisk bør vejledes individuelt!

Eksempler på problemstillinger, som sundhedssøgende søger om hjælp til, eks. som supplerende til anden behandling:

Hormonelle: PCOS, PMS, overgangsalders problemer, insulin resistens/ metabolsk syndrome, stofskiftelidelser. Stress/ binyretræthed.

Fordøjelsesbesvær: Diarré, forstoppelse, irriteret tyktarm, leaky gut, oppustethed, lav mavesyre/ for lidt mavesyre.

Immunsvækkelser, herunder: Autoimmune sygdomme, allergi/ fødevare rekationer, infektioner, virus; forkølelse, herpes, HPV-virus, HPV-vaccine skader.                           Borrelia/lyme, inflammationer. Cancer.

Smerter/ træthed:
Piskesmæld/whiplash, gener efter hjernerystelse, forskellige gigt typer.

Knogle- og ledsygdomme:
Knogleskørhed, gigt.

Hjerte- kredsløbssygdomme:
Kolesterol, for højet triglycerid,  for højet blodtryk m.m.

Hud:
Akne, eksem, psoriasis, aldring af huden m.m.

Nervemæssige problemstillinger:

Hvad er komplementær behandling?.
Min mangeårige erfaring viser, at jo flere vinkler man ser klientens problematikker på, jo større mulighed er der for at finde den rette vejledning i kost, kosttilskud, urter og homøopati.

Den komplementære behandling virker livsstyrkende, energigivende og opbyggende på din krops ressourcer.

Får du lægelig behandling, anser jeg komplementær vejledning som et supplement, ikke et alternativ.

Jeg anvender Vega-check og Vega-test samt Iris analyse som analysemetoder. De kombineres yderligere med urin test, livstilsvægt og spørgeskema. Det hele sammenfattes med de mange års erfaring jeg har, inden for ernæringsterapi, phytoterapi (urteterapi) samt biopati/ naturopathi.

Tillige foretager jeg en god, introducerende samtale om de problematikker, du måtte have.

Vega test:
En test omkring kost/ fødevare reaktioner – vitaminer og minereal mangler, syre-base, stress og andre belastninger.

Vega check:
En scanning af 7 forskellige samvirkende organsystemer. Vega check er en metode til at undersøge dig i bogstaveligt forstand – fra top til tå.

Metoden giver et deltaljeret overblik og forstyrrelser og ubalancer i kroppen.

Analysemetoderne supplerer hinanden vældig godt, og giver et godt billede af helhedstilstanden.

Ingen af testene eller analyserne, siger alt. Men, samlet giver de et godt indblik i din  tilstand.

Spørgeskemaet bliver fremsendt – og bedes udfyldt og medtaget til første konsultation.

Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om din kost samt hvilke kosttilskud og evt. medicin, du indtager.

Dette gør, at jeg kan lave en god plan til en optimal sundhed for dig fremover.

Jeg arbejder først og fremmest på at finde den bedste løsning for den enkelte.

Du bliver vejledt i hvordan du selv, med kostændring, vitaminer, mineraler, urter og evt. andre kosttilskud – altså forskellige biologiske tilskud – kan hjælpe kroppen til at bedre kroppens balancer. Det er en behandlingsform, der kan gå ind og komplementere andre former for behandling, både når det drejer sig om den gængse lægebehandling og anden alternative behandlingsmetoder.

Klik her for at læse mere

Hvad er formålet med Komplementær behandling?

Den komplementære behandling sigter mod at genoprette og vedligeholde den naturlige balance i kroppen, således at alle processer kan forløbe optimalt.

Hvornår tilbydes Komplementær behandling?

Mennesket udsættes dagligt for skadelige stoffer fra industrien, biler, fly, fra maden vi spiser, vandet vi drikker og fra fyldninger i vores tænder. Symptomer og sygdomme som allergier, nedsat immunforsvar, koncentrations-besvær, reumatiske problemer, følelsen af at være træt, deprimeret og uoplagt, diffuse smerter, osteoporose, kredsløbsproblemer, samt hyperaktivitet og indlæringsproblemer hos børn, kan være forårsaget af en ubalance i kroppens mineraler eller forgiftninger med tungmetaller.

Hvorfor er der behov for Komplementær vejledning?

Moderne teknologiske metoder til fremavl og forarbejdning af fødevarer, har ført til fødevarer, som er usunde og uegnet for mennesket. Mange tilsætningsstoffer, fedtstoffer, et stort forbrug af kød og alkohol kræver hårdt arbejde for at blive omsat i det menneskelige stofskifte. Ligeledes belaster et stort forbrug af stimulanser som kaffe, te, sodavand, søde sager og tobak organsystemerne, og der trækkes på kroppens reserver af vitaminer og mineraler. Også stress og psykiske problemer belaster kroppen. En sådan belastende livsstil kan eksempelvis medføre en lang række problemer som f.eks. maveproblemer, træthed, depression, nedsat immunforsvar, et ikke velfungerende kredsløb og dermed nedsat livskvalitet.

I jagten på et sundere liv støder flere og flere mennesker ind i den traditionelle lægelige behandlings grænser, fordi den tager udgangspunkt i et grundsyn der er naturvidenskabeligt “Alt skal kunne vejes og måles”. Det er i virkeligheden metodens største begrænsning, idet det målbare ofte først viser sig, når problemet har udviklet sig markant.

Kostvejledning og komplementær vejledning hviler også på et naturvidenskabeligt grundsyn. Men samtidig viser den en markant åbenhed over for den erfaring der er opsamlet i den folkelige lægekunst gennem talrige generationer og kulturer. En lægekunst, der er baseret på metoder, der ikke altid kan forklares ud fra strengt naturvidenskabelige præmisser. De alternative behandlingsmetoder omfatter således både naturvidenskab, gammel- og ny lægekunst, erfaringer og tager udgangspunkt i mennesket som en helhed.

De mange forskellige symptomer på forstyrrelser i vores organismen, kan vise sig som en lang periode med almen ubehag, eller en diffus sygdomsfornemmelse der ikke rigtig kan forklares eller diagnosticeres. Kroniske sygdomme, kredsløbsproblemer, søvnforstyrrelser, smerter, hudlidelser, allergier, tarm dysbioser eller svampeinfektioner kan have mange forskellige årsager.

Min erfaring som ernærings- og naturmedicinsk vejleder gennem over 40 år, har vist, at mange mennesker har fået gavn af komplementær behandling/ vejledning.

Kostvejledning/ ernæringsterapi suppleret med urteterapi Kostvejledningen vil blive tilrettelagt individuelt suppleret med naturmedicin/urter, vitaminer, mineraler samt evt. andre nødvendige kosttilskud. Yderligere vil evt. anden behandling blive anbefalet – hvis der ikke i forvejen gøres brug af en sådan.

Er kosttilskud helsekost? Det kan diskuteres. Hvor går grænsen mellem mad og tilskud? Den kan være svær at trække. Der vil i konsultationen blive lagt mest vægt på kosten (samt psykens betydning, motion og alternative behandlingsformer) – Jeg mener, at generel forurening, stress og sygdom kan modvirkes – eller mindskes, hvis man styrker sin modstandskraft med urtete, vitaminer, mineraler og lignende. Mange mennesker bruger hellere naturmedicin og kosttilskud end lægemedicin eller evt. som supplement til denne. De bedste produkter vælges ud fra min viden og mange års erfaring.

Den individuelle kostplan sammensættes ud fra et bl.a. interview, et spørgeskema, kliniske såvel som visuelle, orientalske diagnoser, øjendiagnose (irisanalyse), Vegatest og livsstilsvægt samt den erfaringsmæssige viden og gerne også lægens diagnose.

Ved kostplanlægningen vil der blive taget hensyn til syre-/basebalancen, blodsukker- og hormonbalancen, kredsløbet samt til fordøjelsen og evt. svampeinfektioner.

 Der udleveres et lille hæfte på 98 sider om kost med bl.a. opskrifter og din individuelle kostvejledning.

Analyseværktøj

Hvilke analyser kan Frede Damgaard tilbyde?

På klinikken arbejder jeg med følgende analysevæktøjer: 

                                  

  • Irisanalyse: undersøgelse af øjets regnbuehinde
  • Vega test
  • Vega check

Irisanalyse: 
Irisanalyse anvendes som en metode til at stille diagnoser. Iris (regnbuehinden) afspejler hele kroppen og er på den måde et vindue til hele mennesket med hud, kredsløb og organer. Derfor kan et kik ind på øjet fortælle om dit helbred. Metoden bruges til at kortlægge ubalancer, sygdomsårsager, dårlige vaner og arvelige forhold. Irisanalysen viser, hvor problemerne er, hvordan du har det fysisk og mentalt, om der er spændinger, om udskillelsen af affaldsstoffer fungerer, om kredsløbet fungerer. Metoden er også velegnet til at spore sig frem til hvilke næringsstoffer din krop har brug for.

Måske lyder det mærkeligt, men alting viser sig i øjet fordi iris er som en printplade, der har forbindelse med nervesystemet, der igen har forbindelse med samtlige organer. Uanset hvad der sker i kroppen, påvirker det øjnene.

Iris-analysen er smertefri og ufarlig. Der benyttes et specielt mikroskop med et kamera. Billeder fra gang til gang viser udviklingen i behandlingens effekt på din krop. Iris-analysen indgår som en del af kostvejledningen.

Vega test

: Vega testen bruges til at nå frem til, hvad der vil være den bedste behandling for dig og at følge udviklingen gennem behandlingsforløbet.

Testen udføres ved hjælp af et Vega testapparater fra firmaet VEGA Medicin, der har udviklet dette diagnose og behandlingsapparat i samarbejde med læger og terapeuter.

Vega test er en metode til hurtig og pålidelig bestemmelse af sammenhænge mellem kroppens symptomer og sygdomme. Testen kan kortlægge forstyrrelser i organer, allergier, vitamin og mineralmangler samt tandmæssige forstyrrelser. Den hjælper til at finde årsager til både akutte og kroniske smerter og foci for inflammationer.

Testen udføres med henblik på:

  • Tidlig opsporing af ubalancer for at undgå at sygdom opstår
  • At finde årsagen til sygdommen, for ikke kun at behandle symptomer
  • At give patienten den rette behandling

Vega check

: Vega check er en metode til at undersøge dig i bogstaveligste forstand fra top til tå. Metoden giver et detaljeret overblik over forstyrrelser og ubalancer i kroppen og kommer med diagnose og behandlingsforslag. Disse egenskaber gør at Vega check ikke kun er interessant for læger og terapeuter, men metoden benyttes også inden for elitesporten.

OBS:
 Vær opmærksom på, at du i forbindelse med de forskellige tests vil blive bedt om at tage sko, strømper, smykker og andet metal af kroppen. Undgå at drikke for meget kaffe før konsultationen.